Aktiviteter for voksne

Tro og lys

Ta gjerne med noe å spise til kirkekaffen, så deler vi med hverandre. Vi dr...

Vigsel

Velkommen til vigsel i Hammerfest menighet.