Dåp
Dåp

Velkommen til dåp i våre kirker.

Ta kontakt med kirkekontoret på 78 40 29 20 for å avklare dato og sted for dåpen.

Hvis du ønsker dåp i et annet sogn, må det gjøres avtale både med hjemmemenighet og sognet som dåpen skal foregå i. 

Her finner du mer informasjon om dåp i Den norske kirke.