Velkommen til Knøttesang.
Velkommen til Knøttesang.
Velkommen til Knøttesang.

Knøttesang er et tilbud til barn i alderen 1- 4 år sammen med voksne.
Vi møtes i Kirkestua hver onsdag kl 17.30-18.30

Velkommen til Knøttesang i Hammerfest kirke!
Knøttesang er et tilbud for barn i alderen 1- 4 år sammen med voksne.
Vi møtes i Kirkestua hver onsdag kl 17.30-18.30
Vi synger kjente og nye sanger, danser, spiser mat og har rett og slett en hyggelig stund sammen. 

 

Kontingent  kroner 100,-, søsken kr.50,-
Betales inn på kontonr: 7592 05 13026 ( skriv knøttesang og barnas navn)
Vipps til Hammerfest sokn eller kode 83587