Knøttesang
Knøttesang

Knøttesang er et tilbud til barn i alderen 1-5 år sammen med voksne.

Knøttesang er et tilbud til barn i alderen 1-5 år sammen med voksne.
Vi møtes i Kirkestua hver onsdag kl 17.30-18.30.