Tro og lys
Tro og lys

Neste gudstjeneste med Tro og Lys er søndag 11. november kl. 12.00 Denne søndagen spiller Kirkebrass og vi får besøk av Birgitt Aarrestad som er leder for Nordlysprovinsen i Tro og Lys. Birgitt skal blant annet vise dukketeater.  

 
Høsten 2018 har vi gudtjenester med Tro og Lys disse søndagene kl.12.00:
30. september - denne søndagen er det Høsttakkefest
11. november - denne søndagen spiller Kirkebrass og vi får besøk av Birgitt Aarrestad som er leder for Nordlysprovinsen i Tro og Lys. Hun vil blant annet viser dukketeater.
16. desember - tredje søndag i advent.
 
 

Tro og Lys i Hammerfest.
Våren 2012 ble det startet opp Tro og Lys gruppe i Hammerfest.
 
Tro og Lys er et fellesskap som består av mennesker med utviklingshemming, deres familie og venner. En Tro og Lys-samling består vanligvis av 3 deler, måltid, delestund og gudstjeneste og er et fellesskap der alle bidrar på forskjellig måte. Tro og Lys er økumeniske; åpne for mennesker fra forskjellige kirkesamfunn samt mennesker som ikke har synlig kirketilhørighet. Tro og Lys ble startet i 1971 av Jean Varnier og Marie-Helene Mathieu. Det er nærmere 1700 grupper i over 90 land.
 
Tro og Lys begynte i Norge i 1990. Det er flere Tro og Lys-grupper i Norge og vanligvis møtes gruppene en gang i måneden. Slik blir det her i Hammerfest også.
 
På en Tro og Lys-gudstjeneste gir vi alle muligheten til å delta på forskjellige måter. Man kan være i gudstjenesten med hele seg, bli med på prosesjon, bønnestasjoner, synge eller bli med på drama. Etter gudstjenesten er det måltid. Alle tar med seg litt og vi deler med hverandre. Siste del kalles delestund, den er like etter kirkekaffen. Vi synger sammen, har gjerne en lek eller to og deler med hverandre hvordan vi har det. Slik oppstår vennskap og fellesskap.
"I et samfunn som baserer seg på nytte og makt, er kanskje ikke mennesker med funksjonshemming så effektive, men de er profetiske når det gjelder kjærlighet og ømhet – det aller viktigste for et menneske. I sentrum av det kristne evangeliet står et paradoks, nemlig at styrke blir åpenbart gjennom svakhet. Veien til total menneskelighet går gjennom en aksept av vår egen og alles svakhet"   sier Jean Varnier.
 
Vil du vite mer om Tro og Lys i Hammerfest kontakt Ingvill Ulveseth 78 40 29 28