Tro og lys
Tro og lys

Hva er tro og lys?

Våren 2012 ble det startet opp Tro og Lys gruppe i Hammerfest.
 
Tro og Lys er et fellesskap som består av utviklingshemmede, deres familie og venner. En Tro og Lys-samling består vanligvis av 3 deler, måltid, delestund og gudstjeneste og er et fellesskap der alle bidrar på forskjellig måte. Tro og Lys er økumeniske; åpne for mennesker fra forskjellige kirkesamfunn samt mennesker som ikke har synlig kirketilhørighet. Tro og Lys ble startet i 1971 av Jean Varnier og Marie-Helene Mathieu. Det er nærmere 1700 grupper i over 90 land.
 
Tro og Lys begynte i Norge i 1990.
Det er flere Tro og Lys-grupper i Norge og vanligvis møtes gruppene en gang i måneden. Slik blir det her i Hammerfest også. Vi startet for fullt søndag 26.februar.
 
På en Tro og Lys-gudstjeneste gir vi alle muligheten til å delta på forskjellige måter. Prosesjon, bønnestasjoner, synge, bli med på drama eller bare sitte i ro og være i gudstjenesten. Etter gudstjenesten er det måltid. Alle tar med seg litt og vi deler med hverandre. Siste del kalles delestund, den er like etter kirkekaffen. Vi synger sammen, har gjerne en lek eller to og deler med hverandre hvordan vi har det. Slik oppstår vennskap og fellesskap.
I et samfunn som baserer seg på nytte og makt, er kanskje ikke funksjonshemmede så effektive, men de er profetiske når det gjelder kjærlighet og ømhet – det aller viktigste for et menneske.
I sentrum av det kristne evangeliet står et paradoks, nemlig at styrke blir åpenbart gjennom svakhet. Veien til total menneskelighet går gjennom en aksept av vår egen og alles svakhet. Jean Varnier.
 
Vil du vite mer om Tro og Lys i Hammerfest kontakt Ingvill Ulveseth 78 40 29 28
 
Gudstjenester med Tro og Lys høsten 2017:

Søndag 17.september  kl.12

Søndag 15.oktober  kl.12

Søndag 12. november  kl.12

Velkommen.