Konfirmasjon 2020
Konfirmasjon 2020

Konfirmasjonsdatoene for 2020

I 2020 er det konfirmasjon følgende dager:

Torsdag 21. mai kl. 11.00  - Kristi Himmelfartsdag

Torsdag 21. mai kl. 13.30 - Kristi Himmelfartsdag

Lørdag 23. mai kl. 11.00

Lørdag 23. mai kl. 13.30

Søndag 24. mai kl. 12.00

Det er plass til 15 konfirmanter i hver konfirmasajonsgudstjeneste. Konfirmanten og foreldre velger dato og klokkeslett for konfirmasjonen når de melder seg på, og de aller fleste vil få det tidspunktet de ønsker.

Det vil bli åpnet for påmelding via hjemmesiden vår i begynnelsen av juni 2019.