Menighetsrådet for perioden 2015-2019
Menighetsrådet for perioden 2015-2019

Det er valgt nytt menighetsråd i Hammerfest menighet for perioden 2015 - 2019

Menighetsrådets faste medlemmer blir som følger (tallet sier hvor mange stemmer kandidaten fikk ved valget)

Pål Blix-Johansen 1150
Hans Arne Dahl   975
Berit Randi Oskarsen 916
Gyri Krogh 884
Hans Mathias Ellingsen 863
Seija Kyllikki Piri  847
Even Hermann Lund  844
Wenche Britt Enochsen  834


Varamedlemmer
1. vara Knut Harald Karlsen                           833
2. vara Andrè Oddgeir Larsen                        832
3. vara Leif Georg Småbach                           832
4. vara Monica Sakse Zachariassen             827
5. vara Solbjørg Astrid Olsen                          825