Menighetsrådet for perioden 2015-2019
Menighetsrådet for perioden 2015-2019
Menighetsrådet for perioden 2015-2019

Det er valgt nytt menighetsråd i Hammerfest menighet for perioden 2015 - 2019

Menighetsrådets faste medlemmer blir som følger (tallet sier hvor mange stemmer kandidaten fikk ved valget)

Pål Blix-Johansen 1150
Hans Arne Dahl   975
Berit Randi Oskarsen 916
Gyri Krogh 884
Hans Mathias Ellingsen 863
Seija Kyllikki Piri  847
Even Hermann Lund  844
Wenche Britt Enochsen  834
Varamedlemmer:  
1. Knut Harald Karlsen 833
2. Andrè Oddgeir Larsen  832
3. Leif Georg Småbach  832
4. Monica Sakse      Zachariassen               827
5. Solbjørg Astrid Olsen 825