50-års jubileum for konfirmasjon i Hammerfest prestegjeld 1968
50-års jubileum for konfirmasjon i Hammerfest prestegjeld 1968

50-års konfirmantjubileum.

Dette bildet er fra fjorårets jubileum.

 

Konfirmasjon i Hammerfest prestegjeld 1968, 50-års jubileum
Hammerfest menighet ønsker de som ble konfirmert i Hammerfest i 1968 velkommen til å delta i jubileet.

Lørdag 14. juli kl. 18.00 møtes vi i Hammerfest kirke. Etter en kort andakt samles vi til sosialt samvær. Vi vil lese noen av de hilsener som er kommet. Det blir servering, men fremfor alt har dere ordet.  Det pleier også å være fotografering av konfirmantkullet.

Søndag 15. juli kl. 12.00 møtes vi til gudstjeneste og kirkekaffe i Hammerfest kirke.

Dere kan gjerne møte med følge.

Det vil bli sendt ut brev med invitasjon til konfirmantene i løpet av mars.