50-års jubileum for konfirmasjon i Hammerfest prestegjeld 1969
50-års jubileum for konfirmasjon i Hammerfest prestegjeld 1969
50-års jubileum for konfirmasjon i Hammerfest prestegjeld 1969

50-års konfirmantjubileum.

Dette bildet er fra  jubileumet for to år siden.

 

Konfirmasjon i Hammerfest prestegjeld 1969, 50-års jubileum
Hammerfest menighet ønsker de som ble konfirmert i Hammerfest i 1969 velkommen til å delta i jubileet.

Lørdag 13. juli kl. 18.00 møtes vi i Hammerfest kirke. Etter en kort andakt samles vi til sosialt samvær. Vi vil lese noen av de hilsener som er kommet. Det blir servering, men fremfor alt har dere ordet.  Det pleier også å være fotografering av konfirmantkullet.

Søndag 14. juli kl. 12.00 møtes vi til gudstjeneste og kirkekaffe i Hammerfest kirke.

Dere kan gjerne møte med følge.

Det er sendt ut brev med invitasjon til konfirmantene nå i slutten av mars.

Påmeldingen sendes til Hammerfest menighet innen 15. juni på  følgende e-post:  kirken@hammerfest.kommune.no