Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Hammerfest tirsdag 20. mars fra kl. 17
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Hammerfest tirsdag 20. mars fra kl. 17

Bli med eller vær klar til til Fasteaksjonen i Hammerfest 20. mars fra kl .17 og utover kvelden.
Pengene fra Fasteaksjonen 2018 går til Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden.
 

Hva er Fasteaksjonen?

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, - etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag.  

Pengene vi samler inn i Fasteaksjonen 2018 går til Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden.

Du kan bidra på ulike måter, du kan for eksempel:

  • - gå med bøsse her i Hammerfest på aksjonsdagen

  • - være sjåfør; kjøre og hente bøssebærere til og fra de ulike rodene i byen

  • - ta  gjerne kontakt med kirkekontoret på forhånd telefon 78 40 29 20,
    eller møt opp i Hammerfest kirke klokka 17 den 20.mars

  • - Gi et bidrag i bøssene når bøssebærerne kommer på døren.

  • - Vippse et valgfritt beløp til 2426

  • - gi 200 kroner ved å sende en SMS med kodeordet GAVE til 2426

  • - Hammerfest menighet har opprettet en spleisinnsamling, den finner du her.