Dåpsinvitasjonen kommer ikke lenger i postkassa.
Dåpsinvitasjonen kommer ikke lenger i postkassa.

Fra 1. oktober 2018 får ikke lenger Den norske kirke vite når medlemmer får barn. En 400 år gammel ordning opphører, og kirken kan dermed ikke lenger sende ut invitasjon til dåp til nyfødte. 

 

I mange år har kirken fått fødselsmeldinger fra Folkeregisteret når medlemmer i Den norske kirke har fått barn. På den måten har det vært lett for menigheten å kontakte de nybakte foreldrene og invitere til dåp og samtidig informere om kirkens tilbud til baby og småbarnsforeldre, men dette ble det slutt på 1. oktober 2018.

En endring i Folkeregisterloven gjør at ingen trossamfunn nå blir underrettet når medlemmer får barn. Barn som har foreldre der en eller begge er medlemmer i Den norske kirke har til nå vært regnet som «tilhørige». Foreldrene kan ennå registrere barna sine som tilhørige hvis de ikke ønsker å døpe, men registreringen skjer ikke automatisk.

Kirken får en utfordring når det gjelder å kommunisere muligheten for dåp til nybakte foreldre.
- Invitasjonen til dåp er stående, og den gjelder både barn og voksne.

Her kan du lese mer om dåp i vår menighet.