Barnekoret starter opp 17. okt kl.17
Barnekoret starter opp 17. okt kl.17

Bli med i barnekor for 6- 9 åringer. Koret øver frem til de skal delta på førjulskonserten "Mens vi venter" i Hammerfest kirke 13. desember.

Hammerfest menighet inviterer 6 - 9 åringer  til å bli med på proskjektkor. Koret skal øve fra 17. oktober og frem til Hammerfest blandede kor sin førjulskonsert «Mens vi venter» i Hammerfest kirke 13. desember.
13. desember er Luciadagen og barna skal gå i Luciatog og synge sin egen julesang.
Det koster 200,- kr å delta, dette går bl.a. til saft og pausemat.

Vi starter øvingene i Hammerfest kirke
17.oktober kl.17

Plan for prosjektet:

Oktober

November

Desember

 

Onsdag 7.11

Korøving kl. 17 – 18.15

Onsdag 5.12

Korøving kl. 17 – 18.15

Onsdag 17.10
Oppstart og korøving

Kl. 17 – 18.15

Onsdag 14.11

Korøving kl. 17 – 18.15

Tirsdag 11.12

Generalprøve til julekonserten med Hammerfest blandede kor kl. 18 – 20

Onsdag 25.10

Korøving kl. 17 – 18.15

Onsdag 21.11

Korøving kl. 17 – 18.15

Torsdag 13.12

Julekonsert med Hammerfest Blandede kor. Oppmøte kl. 18

Onsdag 31.10

Korøving kl. 17 – 18.15

Onsdag 28.11

Korøving kl. 17 – 18.15

 

 

 

Bilder i färg nr1 023God jul!

Musikalske ledere: Elena Brovold og Ingvill Ulveseth