Pressemelding fra den norske kirke i Hammerfest 25.11.2018
Pressemelding fra den norske kirke i Hammerfest 25.11.2018
Pressemelding fra den norske kirke i Hammerfest 25.11.2018

Bilde tatt i kirken misbrukes på det groveste. Det har de siste dagene blitt spredt et bilde i sosiale medier med en bildetekst som hevder at en muslimsk imam taler i Hammerfest kirke. Bildet som er tatt i kirken viser Abdullah under en konsert i kirken, her leser han arabiske dikt om kjærlighet og flukt .  Abdullah er kledd i sin nasjonaldrakt. Abdullah er flykning og poet og skriver dikt om sine opplevelser under flukten over Middelhavet hvor han opplevde mange grusomheter.

Bilde tatt i kirken misbrukes på det groveste

Det har de siste dagene blitt spredt et bilde i sosiale medier med en bildetekst som hevder at en muslimsk imam taler i Hammerfest kirke. Hammerfest kirke lar ikke imamer preke i kirka, og bildet er misbrukt i feil hensikt. Bildet er tatt i kirken og viser Abdullah som leser arabisk dikt om kjærlighet og flukt. Han er kledd i sin tradisjonelle drakt i anledningen. Abdullah er ikke imam, men en flykning i Norge og en poet som skriver dikt om sine opplevelser under flukten over Middelhavet hvor han opplevde mange grusomheter. Diktene han leste opp i kirken ble oversatt til norsk. Arrangementet er den tradisjonelle konserten «En hyllest til mørketiden» som KILDEN-Hammerfest kammermusikklag arrangerte og som var i kirken 21.november 2018. I år var konserten i samarbeid med flyktningetjenesten og det ble under konserten tatt opp innsamling til Flyktninghjelpa. Arrangementet ble avsluttet med bønnen Fader vår og de som deltok forteller om en fin kveld i kirken. Mer informasjon om arrangementet finnes her   https://www.facebook.com/KONSERT-med-KILDEN-Hammerfest-Kammermusikklag-210074129064584/.

Det er trist at et bilde tatt under arrangementet blir brukt for å spre frykt, og Hammerfest menighet tar sterkt avstand fra måten bildet er misbrukt på. Vi henstiller alle som bruker bildet for å spre falskt budskap, om å fjerne bildet umiddelbart. Hensikten med konserten «En hyllest til mørketiden» er å skape samhold og fellesskap i verdens nordligste by som nå er gått inn i den mørkeste tiden av året. Mange gruer seg til vinter og mørke, og spesielt flyktninger som kommer til byen, opplever vinter og mørketid som tung. KILDEN er en av organisasjonene som får låne vår kirke for å bidra til lys og varme i mørketiden. I tiden frem mot jul søker mange mennesker seg til kirken, og det vil være mange fine arrangementer som konserter, skolegudstjenester, julevandring og gudstjenester. Alle er invitert inn i kirken, også våre nye landsmenn som er langt hjemmefra og som trenger ekstra omsorg i mørketiden.

Bildet som er spredt er tatt av konsertarrangør Kristina Grundt, og hun har ikke gitt tillatelse til at bildet spres.

Kontaktpersoner:

Kirkeverge Ellen Birgitta Johansen, tlf. 911 68352

Konstituert prost og sokneprest Jon Atle Birkeland, tlf. 970 32068

Menighetsrådsleder Hans Arne Dahl, tlf. 986 26061

Konsertarrangør Kristina Grundt, tlf. 913 01930