Feste av gravsted
Feste av gravsted
Feste av gravsted

Festeansvar - hva innebærer det?

 

Valg av grav

Ved dødsfall er det anledning til å feste grav ved siden av den nye graven, slik at det reserveres grav for gjenlevende. Før man bestiller et nytt gravsted kan man undersøke om det er ledig plass i en grav som familien allerede har festet.

Hvem er fester for graven

Det er viktig at familien drøfter hvem som skal stå som fester (ansvarlig eier) av gravstedet. Ha i tankene at festerforholdet gjelder for mange år framover. Bare èn kan stå som fester og ingen kan gravlegges i det festede gravstedet eller sette opp gravminne uten festerens tillatelse. Når festeren dør går denne myndighet over til nærmeste familiemedlem.

Kostnader

I henhold til gravferdsloven skal det være fri grav i fredningstiden (40 år) for beboere i kommunen. Fornyes festet etter fredningstiden, betales det festeavgift. Festeavgift betales for 10 år av gangen pr. grav og fra januar 2019 er prisen kr. 100,- pr. år. Hvis det reserveres ledig gravsted ved siden av en fri grav, betales det kr. 100,- pr. år for denne fra første gravsted blir opprettet.

For beboere utenfor kommunen er det egne takster. Det koster kr. 2 500,- pr. grav. Det vil si at det betales en engangsavgift på kr. 2 500,- pr. grav og og kr. 1 000,- i festeavgift for 10 år.

Fornyelse av feste

Ved festetidens utløp vil fester bli varslet om dette ved at vi sender faktura. Derfor henstilles det til festerne å melde eventuell adresseendring for å sikre seg at vi får kontakt med fester. Man må være oppmerksom på at festeren selv har ansvaret for å fornye festeforholdet. Etter vedtektene kan gravstedet slettes etter 6 måneder dersom festeavgiften ikke er betalt.

Ta gjerne kontakt med kirkekontoret hvis du har spørsmål om dette, på telefon 78 40 29 20.