Fasteaksjonen 2019 - TAKK for ditt bidrag!
Fasteaksjonen 2019 - TAKK for ditt bidrag!
Fasteaksjonen 2019 - TAKK for  ditt bidrag!

Takk til alle som bidro til Fasteaksjonen 2019! Det ble sendt inn totalt kroner 30.823,-
Av dette var kroner 18 285,- i bøssene, via Vipps fikk Kirkens Nødhjelp inn kr 6975,- fra Hammerfest og kroner 5563,- kom fra  andre aktiviteter/inntekter.

Kirkens Nødhjelp skriver i en mail til menigheten: 

"Tusen hjertelig takk for innsatsen i forbindelse med årets fasteaksjon! Dere i Hammerfest Menighet er våre helter! Og alle dere har hatt med dere i aksjon!

Dere gjør at vi er i stand til å rykke ut raskt med rent vann til mennesker rammet av klimaendringer eller konflikt. Med penger fra fjorårets aksjon jobber vi akkurat nå i Malawi med å sikre at mennesker som har vært offer for flom, får rent vann."