Kirkevalget 2019
Kirkevalget 2019
Kirkevalget 2019

Her kan du stemme på Kirkevalget 2019,
8. september kl.16.00 - 20.00
Hammerfest rådhus og Fjordtun skole
9. september kl. 09.00 - 21.00
Hammerfest rådhus og Fjordtun skole

Du kan forhåndsstemme på kirkekontoret, i Kirkegata 21, tredje etasje i Gjenreisningsmuseet,
disse tirsdagene kl. 12.00 - 13.30:
13. august
20. august
27. august
3. september

Liste til valg 2019 – Hammerfest menighetsråd

1. Even Hermann Lund
Pensjonist,  68 år                     
2. Grete Holmgren Kiil                Pensjonist, 69 år                  3. Kjell Kristoffersen                  Pensjonist, 65 år     
4. Heidi Sætermo Daae               Hjemmeværende, 49 år       5. Odd Arnfinn Oskarsen           Jurist, 59 år           6. Wenche Britt Enochsen          Pensjonist, 73 år    
7. Hans Mathias Ellingsen
Pensjonist, 71 år
8. Frøydis Arnhild Murberg
Pensjonist, 66 år
9. Runar Enoksen
Opplæringskonsulent, 28 år 
10. Rigmor Karin Solheim Pensjonist, 67 år     11. Tina Anneli Navdal
Avdelingsleder, 47 år
12. Knut Harald Karlsen
Kunstner, 53 år