100 % vikariat som kirkegårdsarbeider
100 % vikariat som kirkegårdsarbeider
100 % vikariat som kirkegårdsarbeider

Vi søker etter en kirkegårdsarbeider i midlertidig 100 % stilling til Hammerfest Fellesråd
 

Hammerfest Kirkelige Fellesråd

Kirkegårdsarbeider vikariat

En av våre ansatte skal ut i permisjon. Vi leter etter vikar som kan jobbe i perioden 1.mai -- 30.september 2020.

Arbeidsoppgaver:

 • Yte god service og opptre respektfullt på gravplassene.

 • Sørge for graving og annen tilrettelegging ved urnenedsettelser og kistebegravelser.

 • Skal medvirke til at lover og forskrifter vedrørende våre gravlunder blir fulgt, og at det hersker ro på gravlunden.

 • Utføre daglig, nødvendig tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, inventar, maskiner, bygninger og gravplassen, herunder plenklipping og snørydding.

 • Ta initiativ til at større vedlikeholdsoppgaver blir gjennomført i samarbeid med kirkeverge og tilbydere.

Kvalifikasjoner:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker en som kan opptre profesjonelt og yte god service, er ansvarsbevisst og selvstendig og har gode samarbeidsevner. Videre at man har praktisk sans og blikk for detaljer, er fleksibel, løsningsorientert og nytenkende, og har positiv innstilling og godt humør.

 • Erfaring/kompetanse innen maskinbruk, vedlikehold og teknisk utstyr.

 • Førerkort klasse BE

 • Maskinførerbevis

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff på bakgrunn av kvalifikasjoner og godskrevet ansiennitet.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Ansvar og tillit.
 • ​Humørfylt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø med rom for kreativitet.

Søknad sendes til: Hammerfest kirkelige fellesråd, e-post ej674@kirken.no. Søknadsfrist er 05.04.20.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kirkeverge Ellen Birgitta Johansen på telefon 91168352, eller Trond Martin Sivertsen på telefon 95731680.

 izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort