100 % vikariat som kirkegårdsarbeider med mulighet for fast ansettelse
100 % vikariat som kirkegårdsarbeider med mulighet for fast ansettelse
100 % vikariat som kirkegårdsarbeider med mulighet for fast ansettelse

Vi søker etter en kirkegårdsarbeider i midlertidig 100 % stilling til Hammerfest Fellesråd,
med mulighet for fast ansettelse.Tiltredelse snarest. Vikariatet varer i første omgang ut året.

Vi søker etter en kirkegårdsarbeider i midlertidig 100 % stilling til Hammerfest Fellesråd, med mulighet for fast ansettelse. Tiltredelse snarest. Vikariatet varer i første omgang ut året.

 

Arbeidsoppgaver:

 • ♦ Sørge for graving og annen tilrettelegging ved begravelser.
 • ♦ Skal medvirke til at lover og forskrifter vedrørende kirkegårder blir fulgt, og at det hersker ro og orden på kirkegårder.
 • ♦ Utføre daglig, nødvendig tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, inventar, maskiner, bygninger og kirkegårder, herunder plenklipping og snørydding. Deltar også i noe vedlikehold av kirker og kapell.
 • ♦ Ta initiativ til at større vedlikeholdsoppgaver blir gjennomført i samarbeid med kirkeverge og tilbydere.
 • ♦ Yte god service og opptre respektfullt overfor besøkende på kirkegårdene, og medvirke til at publikum kjenner seg  velkommen.

 

Kvalifikasjoner:

 • ♦ Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker en som kan opptre profesjonelt og yte god service, er ansvarsbevisst og  selvstendig og har gode samarbeidsevner. Videre at man har praktisk sans og blikk for detaljer, er fleksibel, løsningsorientert og nytenkende, og har positiv innstilling og godt humør.
 • ♦ Erfaring/kompetanse innen maskinbruk; hjullaster og gravemaskin, samt vedlikehold av teknisk utstyr.
 • ♦ Førerkort klasse BE.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges på forespørsel. 

 

Vi tilbyr:

Lønn etter tariff på bakgrunn av kvalifikasjoner og godskrevet ansiennitet.

 • ♦ Pensjonsordning i KLP.
 • ♦ Ansvar og tillit.
 • ♦ Humørfylt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø med rom for kreativitet.

 

Søknad sendes til: Hammerfest menighet, Postboks 70, 9615 Hammerfest, eller på e-post til ebj@hammerfest.kommune.no

Søknadsfrist 14.07.19 Har du spørsmål? Ta kontakt med kirkeverge Ellen Birgitta Johansen på telefon 91168352.