Frivillig på leir - konfirmantforeldre
Frivillig på leir - konfirmantforeldre
Frivillig på leir - konfirmantforeldre

Vi vil gjerne arrangere leir 1.-3. mai. Men for å få det til er vi avhengige av hjelp fra dere foreldre. Vi vet at leir er med å gi både ungdom og voksne en god opplevelse, og vi som jobber i kirka håper vi skal få dette til.

Vi vil gjerne arrangere leir 1.-3. mai. Men for å få det til er vi avhengige av hjelp fra dere foreldre. Vi vet at leir er med å gi både ungdom og voksne en god opplevelse, og vi som jobber i kirka håper vi skal få dette til.

4 personer som kan være våken nattevakt fra fredag til lørdag og lørdag til søndag.

2 personer som kan være med og lage mat og hjelpe til ved måltider.

4 personer som kan hjelpe til med praktiske oppgaver på dagtid – for eksempel være med på tur, være gruppeleder/kontaktperson for noen av konfirmantene.

Det vil bli arrangert planleggingsmøte med frivilliggruppa tirsdag 14.april kl 19.00.

Hvis du kan være med som frivillig forelder, meld deg på her.