Ledig stilling som kateket
Ledig stilling som kateket
Ledig stilling som kateket

Hammerfest kirkelige fellesråd søker etter kateket i 100% stilling.

Kateket i Hammerfest fellesråd

Hammerfest har i 2020 slått seg sammen med Kvalsund og består i dag av tre sokn; Hammerfest, Kvalsund og Kokelv, hvorav Hammerfest er den største. Kommunen har 11.500 innbyggere hvorav 8.300 er medlem i Den norske kirke. Størsteparten av innbyggerne bor i Hammerfest/Rypefjord, men vi har levende bygdesamfunn i både Kvalsund, Kokelv, Seiland, Sørøya og Kvaløya. Soknene har alltid hatt en flerkulturell befolkning med norsk, samisk og kvensk som de største. Vi jobber i dag med å synliggjøre samisk kultur i menighetslivet. Kokelv er en sjøsamisk bygd hvor det samiske språket fortsatt praktiseres blant de eldre.

Menighetene ønsker å favne folk, historie og kultur gjennom å være en levende folkekirke med et rikt tilbud og nærvær i folks liv. Oppslutningen om kirkelige handlinger er god. Trosopplæringstilbudet favner vidt og det er i snitt 70 konfirmanter som konfirmeres. Antall barn som døpes er stabil og hadde en økning i 2019.

Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig 100 % stilling som kateket med ønske om snarlig tiltredelse. Stillingen er primært plassert i Hammerfest sokn, men den som tilsettes må påregne litt arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet/prostiet.

Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme trosopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse. Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Det kan tilbys arbeidsveiledning.

 

Arbeidsoppgaver:

- Lede soknets undervisningstjeneste for barn, unge og voksne.

- Ansvar for konfirmantarbeidet.

- Planlegge og gjennomføre trosopplæringen i samarbeid med staben i henhold til trosopplæringsplan.  

- Samarbeid med skoler, barnehager og andre instanser i kommunen.

- Videreutvikle menighetens tilbud til barn og unge.

- Rekruttere og følge opp ledere knyttet til barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet, samt frivillige i trosopplæringsarbeidet.

- Bidra til å utvikle dialog mellom kirken og nærmiljøet.

 

Kvalifikasjoner

* Vi søker primært etter en vigslet kateket med utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke.

* Andre søkere som har utdanning innen pedagogikk og kristendom/teologi kan også bli vurdert.

* Erfaring fra lignende type stilling er ønskelig.

* Personlig egnethet vil bli vektlagt.

* Den som tilsettes bør ha førerkort klasse B.

 

Personlige egenskaper

* Gode pedagogiske og administrative evner.

* Like å jobbe med barn og unge.

* Evne til å skape trygge rammer og ivareta barn og unge.

* Evne til god kommunikasjon.

* Evne til å omgjøre gode ideer til god praksis.

* Evne til å jobbe strukturert, både selvstendig og i team.

* Omgjengelig og fleksibel, lett å samarbeide med.

 

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29.

 

Vi tilbyr

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

 

Søknad og cv sendes til EJ674@kirken.no innen 28.02.20. For mer informasjon om stillingen kan kirkeverge Ellen Birgitta Johansen kontaktes på telefon 911 68352.