Rammer for kirkelige handlinger i Hammerfest sokn i tiden fremover
Rammer for kirkelige handlinger i Hammerfest sokn i tiden fremover
Rammer for kirkelige handlinger i Hammerfest sokn i tiden fremover

Kjære alle sammen i Hammerfest sokn/menighet

Vi er inne i en krevende tid med mange restriksjoner på grunn av koronaviruset. Vi er alle i prosessen med å finne ut hvordan vi skal leve med de restriksjonene som er gitt og samtidig ta vare på hverandre, liv og helse. Det som ikke stopper opp er at liv kommer til, og liv faller fra. De siste dagene har vi i kirken jobbet sammen med helsemyndighet for å finne rammer for hvordan vi skal kunne gjennomføre begravelser og dåp.
 

Følgende rammer gjelder for begravelser i Hammerfest sokn:

Begravelser i Hammerfest sokn skjer fra Hammerfest kirke.

Begravelse er i denne tiden kun for familie og nær krets.

Man sitter hustandsvis på annenhver benk i Hammerfest kirke.

På denne måten kan vi ha begravelser med deltakere inntil 50 personer inkludert de som har arbeid i kirken under begravelsen. 

Det vil legges opp til strukturert inngang til kirken. Dette for å forhindre kødannelser.

Skal det benyttes minneprotokoll i våpenhuset må alle ta med egen penn.

Det oppfordres generelt til avstand mellom deltakere i begravelsen. Dette gjelder særlig overfor de som er på arbeid i forbindelse med begravelsen. Orgelgalleriet er stengt for publikum. 

Det vil være antibac-dispensere i våpenhuset. Alle som deltar må sprite hendene sine ved inngang. 

Det vil ikke være mulig å være like mange til stede på kirkegården under jordfestelsen. Som et alternativ kan det utføres jordpåkastelse i kirken hvis pårørende ønsker det. I så fall kan de aller nærmeste være med til kirkegården å bivåne senkingen hvis dette er ønskelig.

Vi har stor forståelse for at disse restriksjonene vil være inngripende i sorgen for etterlatte og pårørende. Hvis det er et ønske fra de pårørende vil vi legge til rette for at begravelser kan strømmes. Hammerfest kirkelige fellesråd arbeider med å kjøpe inn utstyr for dette. I forbindelse med strømming må personvern tas hensyn til.     


Rammer for dåp

I restriksjonsperioden kan planer om dåp vurderes utsatt. Men kirken ønsker også å være imøtekommende overfor ønske om/behov for dåp.

Dåp av enkeltpersoner kan derfor gjennomføres innenfor de samme rammer som gjelder for begravelser. Den gamle tradisjonen med hjemmedåp er også en mulighet. Da gjennomføres dåp i hjemmet av prest med en enkel seremoni. Dette kan ikke gjøres hvis det foreligger en karantenesituasjon eller annen smittefare i hjemmet. Ved hjemmedåp kommer familien til kirken etter at restriksjonstiden er over og barnet stadfestes som døpt. I forbindelse med dette utstedes det dåpsattest.


Sjelesorg/samtaler

Samtaler og sjelesorg gjennomføres primært over telefon. I enkelte tilfeller kan det gjennomføres som hjemmebesøk.izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort