Hammerfest menighetsblad - sommernummer
Hammerfest menighetsblad - sommernummer
Hammerfest menighetsblad - sommernummer

Nytt nummer av menighetsbladet

Sommernummeret av Hammerfest menighetsblad har nå blitt sendt ut til husstandene i Hammerfest, Kvalsund og Kokelv.

Menighetsbladet er også lagt ut her på hjemmesiden vår, og du kan lese det her