Hammerfest menighetsblad - påskenummer
Hammerfest menighetsblad - påskenummer
Hammerfest menighetsblad - påskenummer

Nytt nummer av menighetsbladet

Påskenummeret av Hammerfest menighetsblad har nå blitt sendt ut til husstandene i Hammerfest, Kvalsund og Kokelv.

Vi gjør oppmerksom på at menighetsbladet gikk i trykken omtrent samtidig med at Koronatiltakene ble satt i verk av regjeringen. 

Menighetsbladet er også lagt ut her på hjemmesiden vår, og du kan lese det her.