Presentasjon av konfirmanter avlyses.
Presentasjon av konfirmanter avlyses.
Presentasjon av konfirmanter avlyses.

Presntasjon av konfirmanter denne helgen er avlyst på grunn av usikkerheten rundt smittesituasjonen i Hammerfest.

Til konfirmanter og foresatte for konfirmasjonskullet 2021

Presentasjonshelgen for konfimantene er avlyst i sin helhet.

Dette gjelder også presenstasjonen av konfirmantene i gudstjenestene førstkommende søndag.

Avlysningen skjer på bakgrunn av kontakt med smittevernteamet i Hammerfest kommune og grunnes i den uavklarte smittestuasjonen i Hammerfest.

Vi følger smittvernregler i gudstjenester og annen kirkelig virksomhet i Hammerfest menighet. Nå er det størrelsen på samlingen av antall ungdommer som ville vært utfordrende i helgen. Planlagt undervisning i konfirmasjonsgruppene til uka gjennomføres som planlagt.

Med vennlig hilsen

Jon Arne Tandberg

Sokneprest Hammerfestizmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort