23.07.2019: Luk 19,1-10

1 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. ...


Kilde: www.bibel.no