Ledig stilling som kateket og menighetspedagog i Hammerfest


Vi lyser ut to stillinger innen trosopplæring i Hammerfest. Kateket i 100 % fast stilling og menighetspedagog i 50 % stilling vikariat

 

Kateket og menighetspedagog i Hammerfest

Vi lyser ut to stillinger innen trosopplæring i Hammerfest. Kateket i 100 % fast stilling og menighetspedagog i 50 % stilling vikariat.

 

Den norske kirke i Hammerfest er en inkluderende folkekirke som er tilstede for innbyggerne. Kommunen har 11.500 innbyggere hvorav 8.300 er medlem i Den norske kirke. Størsteparten av innbyggerne bor i byen Hammerfest/Rypefjord, men vi har levende bygdesamfunn i både Kvalsund, Kokelv, Seiland, Sørøya og Kvaløya . Soknene har alltid hatt en flerkulturell befolkning med norsk, samisk og kvensk som de største. Vi jobber i dag med å synliggjøre samisk kultur i menighetslivet. Kokelv er en sjøsamisk bygd hvor det samiske språket fortsatt praktiseres blant de eldre.

 

Det er nå ledig 100 % stilling som kateket. Stillingen er primært plassert i Hammerfest sokn, men den som tilsettes må påregne litt arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet/prostiet.

 

Det er også ledig 50 % vikariat som menighetspedagog. Menighetspedagogen er sammen med kateket menighetens trosopplærer og har som formål å fremme trosopplæringen i menighetene.

 

Mer informasjon om stillingene finnes på www.kirken.hammerfest.no eller kontakt kirkeverge på tlf. 91168352. Søknadsfrist 20.06.21.

Vi har laget en liten reklamefilm som vil fortelle litt mer om hvordan det er å jobbe som kateket hos oss:

 

 

Tilbake