Konfirmasjon i Hammerfest sogn 2021 - oppdatert informasjon


Her finner du mer informasjon og lenke til påmeldingsskjemaet for konfirmantåret 20/21.
Tirsdag 15. september kl. 19.00 blir det informasjonsmøte for foresatte til konfirmanter i Hammerfest kirke.

 

Ny informasjon 16.09.20

På grunn av den pågående coronapandemien og sannsynligheten for at vi også må forholde oss til avstandsrestriksjoner til våren, planlegger vi nå flere konfirmasjonsgudstjenester. Vi ønsker derfor at konfirmantene skal fordeles slik at det blir maks 8 konfirmanter på hver gudstjeneste.

De nye gudstjenestene er søndag 16. mai kl. 13.30, lørdag 29. mai kl. 11 og 13.30 og søndag 30. mai kl. 11 og 13.30. Ved å gjennomføre konfirmasjonsgudstjenestene på denne måten ivaretar vi smittevernreglene slik de er i dag.

Meld deg på en gang til her, hvis du kan tenke deg å bytte dag. Vi håper at det er mange nok som vil bytte dag. Hvis ikke, ser vi oss nødt til å bestemme dette ved loddtrekning i starten av oktober.

Vi har fem undervisningsgrupper som vil samles på en fast dag ca. annenhver uke. Tidspunkt for disse gruppene er tirsdag 15.30-17.30, onsdag 13.30-15.30 (Rypefjord), onsdag 14.30-16.30 og torsdag 14.30-16.30.

 

 

Vil du bli konfirmant?

I september starter konfirmajonsåret i kirka. Da er ungdommer født i 2006 invitert til å være med et år hvor vi snakker om viktige spørsmål. Spørsmål som: Hva er livet? Hvem er du? Hvem er Gud? Hvordan blir fremtiden? Døpt og kristen, er det viktig? Kort sagt et år som handler om livet og troen. Vi i kirka ser frem til dele dette året med alle dere som ønsker å være med. Mange ble døpt da de var små. Konfirmasjon er din mulighet til å selv å bestemme om du ønsker å være medlem av kirka og stå for den dåpen du ble døpt med.Hva er konfirmasjon?

Konfirmasjon har vært en del av dåpshandlingen helt siden den tidligste kirke. Først var den en del av dåpsritualet, som det sted i ritualet hvor Den hellige ånd ble gitt den døpte. Senere ble den en selvstendig handling, skilt fra dåpen, hvor troens innhold og velsignelse ble bekreftet med håndspåleggelse. Slik er det i dag også. Konfirmasjon er et år hvor vi snakker om tro, liv og hva det betyr for deg å være et døpt menneske. Til slutt er det en konfirmasjonsgudstjeneste hvor dåpens tro og innhold blir stadfestet med håndspåleggelse, bønn og velsignelse. 

 

Dåp og konfirmasjon

Ikke døpt? Ikke noe problem, da vil det å bli døpt være en del av ditt konfirmasjonsår. Om du blir døpt i en vanlig gudstjeneste eller en mer privat seremoni,
kan du selv få være med å bestemme.

I tvil? Det går fint an å begynne på konfirmasjonsopplegget og siden slutte hvis du finner ut at dette ikke var noe for deg likevel.
 

Informasjonsmøte for foresatte til konfirmanter

Tirsdag 15.september kl. 19.00 blir det informasjonsmøte for foresatte til konfirmanter i Hammerfest kirke.
Der vil vi gi grundig informasjon om hva konfirmasjon i kirka handler om. Dere vil også få høre hvilke aktiviteter konfirmantene skal være med på i løpet av konfirmasjonsåret. Vanligvis inviteres også konfirmantene til dette møtet, men på grunn av coronarestriksjoner i forhold til antall tilstede i kirka må vi gjøre et unntak i år.Konfirmasjon er for alle

Noen konfirmanter har behov for at undervisningen og opplegget tilrettelegges. Vi er derfor i gang med å planlegge tilrettelagt undervisning. Vi kan også legge til rette for egen konfirmasjonsgudstjeneste hvis konfirmant og/eller foresatte ønsker det. Ta kontakt med kirkekontoret så snart som mulig dersom din konfirmant trenger tilrettelagt undervisning.

 

Viktige datoer

Undervisningen vil vanligvis foregå etter skoletid på onsdag eller torsdag. Vi starter alltid med et felles måltid.
Dere som bor i Rypefjord vil få undervisning onsdag etter skoletid i Rypefjord kirke.

Sett av 16.-18. okt. Da blir det introhelg med undervisning fredag, lørdag og presentasjonsgudstjeneste på søndag.

Konfirmasjonsdatoer i 2021 er torsdag 13. mai, (Kristi Himmelfartsdag) lørdag 15. mai og søndag 16.mai. Når du melder deg på konfirmasjonen blir du bedt om å velge konfirmasjonsdato, og vi vil etterkomme ønsket så langt det lar seg gjøre.


Korona

Pandemien vil være med oss gjennom hele konfirmasjonsåret. Vi planlegger konfirmasjonsgudstjenestene som normalt. Men både konfirmasjonsopplegget og gudstjenestene vil skje med de rammer og restriksjoner som gjelder i forbindelse med korona og smittevern.

 

Påmelding

Påmelding til konfirmasjon kan gjøres innen 30. september. 

Påmelding er gyldig når avgiften, kr 1000,- er betalt, dere vil motta en sms med betalingsinformasjon.
Konfirmasjonsavgiften går til utgifter i tilknytning til konfirmasjonsopplegget.
Ved spørsmål om avgift og betaling ta kontakt på telefon eller e-post.

 

Kontakt oss

Kontor:
Gjenreisningsmuseet 3. etasje
Telefon: 78 40 29 20
Hjemmeside: www.kirken.hammerfest.no

 

Menighetspedagog
Torhild Tveiten

Telefon: 78 40 29 26/ 48003767
E-post: TT252@kirken.no

 

 

Konfirmantprest
Jon Arne Tandberg
Telefon: 97035282

E-post: Jon.Arne.Tandberg@hammerfest.kommune.no

 

Vi bruker facebook og instagram som informasjonskanaler.

Facebook: Konfirmant i Hammerfest 2021

Instagram: hammerfestkonfirmant

 

Vi gleder oss til konfirmantåret 20/21 

 

 

Tilbake