Presentasjon av konfirmanter avlyses.


Presentasjon av konfirmanter denne helgen er avlyst på grunn av usikkerheten rundt smittesituasjonen i Hammerfest.

 

Til konfirmanter og foresatte for konfirmasjonskullet 2021

Presentasjonshelgen for konfimantene er avlyst i sin helhet.

Dette gjelder også presenstasjonen av konfirmantene i gudstjenestene førstkommende søndag.

Avlysningen skjer på bakgrunn av kontakt med smittevernteamet i Hammerfest kommune og grunnes i den uavklarte smittestuasjonen i Hammerfest.

Vi følger smittvernregler i gudstjenester og annen kirkelig virksomhet i Hammerfest menighet. Nå er det størrelsen på samlingen av antall ungdommer som ville vært utfordrende i helgen. Planlagt undervisning i konfirmasjonsgruppene til uka gjennomføres som planlagt.

Med vennlig hilsen

Jon Arne Tandberg

Sokneprest Hammerfest

Tilbake