Givertjenesten


Givertjenesten bidrar til verdifull økonomisk støtte slik at vi kan drive alle våre tilbud til unge og eldre i våre lokalsamfunn og til kirkens øvrige menighetsarbeid. Tusen takk til alle som gir!

Menighetene våre i Kokelv, Kvalsund og Hammerfest har bruk for den økonomiske stabiliteten og forutsigbarheten som Givertjenesten gir. Ditt bidrag er med på å finansiere menighetens eget arbeid innen alle våre tilbud og aktiviteter, til å lønne våre dyktige organister, menighetspedagoger, ungdomsarbeidere og kirketjenere, finansiere baby- og knøttesang og ulike innsamlingsaksjoner til utstyr og møblering av kirkene våre.

Hvem gir penger til oss?

 

 

Årets Hammerfesting, Haldis Olsen(bildet) gav bort hele premiebeløpet på 25.000,- kroner til restaureringen av kirkebenkene i Hammerfest kirke. Det setter vi umåtelig stor pris på. Ikke bare er det mye penger å få til prosjektet, men symbolverdien av denne folkegaven er enda større. Vi takker Haldis hjerteligst på vegne av hele Hammerfest sin befolkning.

(Foto: Linn Marit Hermansen)

 

I 2021 ga våre faste givere et samlet årlig beløp på ca kr 100.000,- Hvert år deler vi ut om lag halvparten av de innsamlede midlene med både sosiale lokale initiativ og kriserammede i våre naboland og resten av verden. Tusen hjertelig takk til alle dere som gir store og små summer gjennom VIPPS, kollekt og giro!  

Vårt VIPPS-nummer er 83587. Skriv gjerne i tekstfeltet hva du ønsker at bidraget skal øremerkes til.

Vårt kontonummer er 0535.40.02630 hvis du vil betale inn ditt gavebeløp via vanlig bankgiro til Hammerfest kirkelige fellesråd, 9601 Hammerfest. Merk gjerne også der hva du vil øremerke gavebeløpet til.

Vi har selvsagt alltid rom for flere og ønsker velkommen alle nye givere! 
 

Hvor går pengene?

 

Vi følger nøye med på hva som skjer rundt omkring i verden. Under en dåpsgudstjeneste i Hammerfest tidligere i vinter gav vi hele kirkeofferet til de kriserammede etter jordskjelvkatastrofen i Tyrkia og Syria. (Foto: TV2)

 

 

Skattefradrag
Det gis skattefradrag for inntil 25 000 kr i året per person. Forutsetningen er at fødselsnummer oppgis.

AvtaleGiro gir deg fordeler:
Ved å opprette AvtaleGiro får du varsel minst 7 dager før forfall. Din konto blir automatisk belastet ved forfall. Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften.

Kronerulling for kirkebenkene

Kirkebenkene i Hammerfest kirke har sett sine bedre dager.

Les mer

Gave til Hammerfest menighetsblad

Ønsker du å støtte Hammerfest menighetsblad?

Les mer