Gave til Hammerfest menighetsblad


Ønsker du å støtte Hammerfest menighetsblad?

Gi en gave til menighetsbladet:
Menighetsbladet kommer ut fire ganger i året og det er kjærkomment med en gave til bladet, da på
kontonummer: 0535.40.02630
eller vippsnummer: 83587
Husk å merk gaven med «Hammerfest menighetsblad».

 

Tusen takk for alle bidrag!


 

Tilbake