Kontaktinformasjon

 

 

Hammerfest kirkelige fellesråd, Hammerfest kirkekontor:

Besøksadresse: Kirkegata 21, Gjenreisningsmuseet, 3. etg. - se kart
Postadresse: Postboks 70, 9615 Hammerfest
Telefon:
78 40 29 20
Epost:
post.hammerfest@kirken.no

Kvalsund kirkekontor:

Besøksadresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund se kart

Postadresse: Kirkeveien 7, 9620 Kvalsund 

Telefon: 94133122

E-post: post.kvalsund@kirken.no

Konsulent

Eva Mariann Bjørgve

78402920

Send epost

Kantor

Elena Brovold

78402920

99464845

Send epost

Kapellan

Peter Bullen

41497590

Send epost

Renholder

Nittaya Bumrungphet

+4745515820

Kirketjener

Hans Arne Dahl

98626061

Send epost

Organist

Elena Fredriksen

+4790720241

Kirketjener

Odd Arne Guttormsen

+4791352227

Send epost

Kateket

Arnhild Espejord Jenssen

90176564

Send epost

Kirkegårdarbeider

Johnny Nilssen

90769400

90769400

Send epost

Kirkeverge

Arnfinn Rognmo

41108683

Send epost

Menighetssekretær

Linda Bjerkenes Rønning

94133122

45459782

Send epost

Sokneprest i Kvalsund og Kokelv

Vegard Loke Rønning

45667879

Send epost

Kirkegårdsarbeider

Daniel Skog

41435933

Send epost

Sogneprest i Hammerfest

Jon Arne Tandberg

97035282

+4797035282

Send epost