Råd og utvalg


Hammerfest kirkelige fellesråd er fellesorganet for menighetene i Hammerfest.

Fellesrådet har ansvar for kirkebyggene, gravplassene, personell og økonomi. Fellesrådet består av to medlemmer fra hvert menighetsråd, en geistlig representant, og en representant fra Hammerfest kommune. Som daglig leder for Fellesrådets virksomhet er det kirkevergen som fremmer saker og er fellesrådets sekretær.