Oppdatert informasjon om smittevern i våre kirker.


Velkommen til våre kirker i Hammerfest, Kvalsund og Kokelv. Vi inviterer til gudstjenester og kirkelige handlinger med noen begrensninger i antall pga. smittevernhensyn. Hammerfest kirke er i tillegg åpen ma - fre kl. 08:00-15:00 for besøkende. 

Les mer

 

Menigheten

Oppdatert informasjon om smittevern i våre kirker.


Velkommen til våre kirker i Hammerfest, Kvalsund og Kokelv. Vi inviterer til gudstjenester og kirkelige handlinger med noen begrensninger i antall pga. smittevernhensyn. Hammerfest kirke er i tillegg åpen ma - fre kl. 08:00-15:00 for besøkende. 

Les mer

 

Sommernummeret av Hammerfest menighetsblad

Har du ikke lest siste nummer av menighetsbladet vårt enda? Da kan du lese det her.

Les mer

 

Informasjon om konfirmasjon 2022 i Hammerfest sogn

Her følger info knyttet til oppstart og påmelding til konfirmasjon 2022.

Les mer

 

Pride-gudstjeneste

Pride-gudstjeneste i Hammerfest

Les mer

 

Gudstjeneste på Slettnes 18.juli

Bli med på gudstjeneste på Slettnes 18. juli 2021 

Les mer

 

Digital ordinasjonsgudstjeneste 20. juni

Søndag 20. juni ble Aileen Zahl ordinert til prestetjeneste i Hammerfest kirke. Se stream fra gudstjenesten her!

Les mer

 

1 års vikariat i trosopplæring

Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig vikariat i 50 % stilling som menighetspedagog. Her kan du lese mer om stillingen!

Les mer

 

Nytt nummer av Hammerfest menighetsblad er her

Her kan du lese vårt nye påskenummer!

Les mer

 

Babysang i Hammerfest kirke våren 2021

Den 8. april starter vi ny gruppe med Babysang!

Les mer