Menighetene


Vi har tre menigheter i Hammerfest kommune; Hammerfest, Kvalsund og Kokelv.

Kirkene i Hammerfest, Kvalsund og Kokelv skal tjene menneskene som bor i kommunen. I moderne tid har kirken vært en naturlig møteplass for mennesker som har sitt tilholdssted i Hammerfest, Kvalsund og Kokelv. Kirkebyggene skal romme hele menneskelivet, fra vugge til grav.

Hammerfest, Kvalsund og Kokelv sogn er tre forskjellige sogn, med ulike behov, ulik historie og ulike forutsetninger. Hammerfest, Kvalsund og Kokelv er levende menigheter, med aktive menighetsråd. Innbyggerne er glade i kirken sin, og ønsker å bevare både kirkebygg, og kirkelivet for fremtiden.