Kvalsund menighet


Velkommen til Kvalsund.

I Kvalsund kirke er det cirka 30 gudstjenester i året, med en rytme på gudstjeneste annenhver søndag. Som oftest klokken 1100, men noen ganger klokken 1700. Kvalsund menighet har et eget menighetshus som rommer kirkekontoret, kjøkken og menighetssal. Det døpes om lag 3 barn i året, og det er små konfirmantkull. Likevel er Kvalsund kirke godt besøkt med mellom 15 og 30 deltakere i gudstjenenster, avhengig av vær, føre og tid på året. 

Kvalsund menighet har sin egen sogneprest, Vegard Loke Rønning.