Hammerfest menighet


Velkommen til Hammerfest menighet!

Hammerfest menighet er en aktiv og levende menighet med flere trosopplæringstilbud og diakonitilbud. I Hammerfest kirke er det gudstjeneste hver søndag klokken 1100, og av og til er det dåpsgudstjenester i Rypefjord kirke. Det er ofte store konfirmantkull, og det døpes mellom 80 og 100 barn i året. Hammerfest som kirkested bringer med seg 400 år med kirkehistorie med flere nedbrenninger og kriger.

Hammerfest menighet har sin egen sogneprest, Jon Arne Tandberg.