Konfirmasjon


Her finner du generell informasjon om konfirmasjon i våre tre sogn.

Vil du bli konfirmant?

I september (som regel) starter konfirmajonsåret i kirka. Da er ungdommer i vår kommune invitert til å være med et år hvor vi snakker om viktige spørsmål. Spørsmål som: Hva er livet? Hvem er du? Hvem er Gud? Hvordan blir fremtiden? Døpt og kristen, er det viktig? Kort sagt et år som handler om livet og troen. Vi i kirka ser frem til dele dette året med alle dere som ønsker å være med. Mange ble døpt da de var små. Konfirmasjon er din mulighet til å selv å bestemme om du ønsker å være medlem av kirka og stå for den dåpen du ble døpt med.


Hva er konfirmasjon?

Konfirmasjon har vært en del av dåpshandlingen helt siden den tidligste kirke. Først var den en del av dåpsritualet, som det sted i ritualet hvor Den hellige ånd ble gitt den døpte. Senere ble den en selvstendig handling, skilt fra dåpen, hvor troens innhold og velsignelse ble bekreftet med håndspåleggelse. Slik er det i dag også. Konfirmasjon er et år hvor vi snakker om tro, liv og hva det betyr for deg å være et døpt menneske. Til slutt er det en konfirmasjonsgudstjeneste hvor dåpens tro og innhold blir stadfestet med håndspåleggelse, bønn og velsignelse. 
 

Dåp og konfirmasjon

Ikke døpt? Ikke noe problem, da vil det å bli døpt være en del av ditt konfirmasjonsår. Om du blir døpt i en vanlig gudstjeneste eller en mer privat seremoni,
kan du selv få være med å bestemme.

Konfirmasjon er for alle

Noen konfirmanter har behov for at undervisningen og opplegget tilrettelegges. Derfor vil vi tilby tilrettelagt undervisning for de som har behov for det. Vi kan også legge til rette for egen konfirmasjonsgudstjeneste hvis konfirmant og/eller foresatte ønsker det. Ta kontakt med kirkekontoret dersom din konfirmant trenger tilrettelagt undervisning.

I tvil? Det går fint an å begynne på konfirmasjonsopplegget og siden slutte hvis du finner ut at dette ikke var noe for deg likevel.

 

Klikk her for informasjon om konfirmasjon 2023 i Hammerfest sokn

Klikk her for informasjon om konfirmasjon 2023 i Kvalsund og Kokelv sokn

 

Har du spørsmål om konfirmasjon kan du kontakte ditt lokale kirkekontor eller på tlf. 78 40 29 20.

Tilbake