Kvalsund menighets årsmøte


Velkommen til Kvalsund menighets årsmøte 1. oktober

 

Søndag 1. oktober holdes menighetens årsmøte i Kvalsund kirke.

Møtet holdes  rett etter gudstjenesten som er klokken 11.00 og alle er velkommen til å delta.

 

SAKSLISTE  

Godkjenning av innkalling og saksliste

1.

 

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

2.

 

Godkjenne møteprotokoll fra menighetsmøte 22.01.23

Orienteringssaker

3.

 

Menighetens årsmelding for 2022 m/økonomi

4.

 

Resultatet fra Kirkevalget 2023

5.

 

Status: Oppussing av Kvalsund kirke

Eventuelt

Tilbake