Hammerfest kirkelige fellesråd 2019-2023


 

Hammerfest kirkelige fellesråd i perioden 2019 - 2023 består av:

ROALD NILSEN, leder, Kokelv menighetsråd
FRØYDIS ANRHILD MURBERG, nestleder, Hammerfest menighetsråd
EVEN LUND, Hammerfest menighetsråd
PÅL REIDAR FREDRIKSEN, Kvalsund menighetsråd
HANNE SARA, Kvalsund menighetsråd
KJELL FASTE SJO, Kokelv menighetsråd
JON ATLE BIRKELAND, geistlig representant
KAIA FAGERHAUG, kommunal representant
ELLEN BIRGITTA JOHANSEN, sekretær for Fellesrådet

 

Fellesrådsleder Roald Nilsen kan nås på tlf. 91751832


Neste møte i fellesrådet er:

Her kan du lese sakslister og protokoller fra fellesrådsmøtene:

Tilbake