Hammerfest menighetsblad - høstnummer


Nytt nummer av menighetsbladet.

 

Høstnummeret av Hammerfest menighetsblad har nå blitt sendt ut til husstandene i Hammerfest, Kvalsund og Kokelv.

Menighetsbladet er også lagt ut her på hjemmesiden vår, og du kan lese det her

Tilbake