Menighetspedagog i Hammerfest


Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig 50 % stilling som menighetspedagog med ønske om snarlig tiltredelse.

 

Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig 50 % stilling som menighetspedagog med ønske om snarlig tiltredelse. Stillingen er primært plassert i Hammerfest sokn, men den som tilsettes må påregne litt arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet.

Menighetspedagogen er sammen med kateket menighetens trosopplærer og har som formål å fremme trosopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse.

 

Arbeidsoppgaver:

Delta i soknets undervisningstjeneste for barn, unge og voksne.

Delta i konfirmantarbeidet.

Planlegge og gjennomføre trosopplæringen i samarbeid med staben i henhold til trosopplæringsplan.

Videreutvikle menighetens tilbud til barn og unge.

Rekruttere og følge opp ledere knyttet til barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet, samt frivillige i trosopplæringsarbeidet.

Bidra til å utvikle dialog mellom kirken og nærmiljøet.

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker primært etter en pedagog med kirkelig utdanning i Den norske kirke. Andre søkere som har utdanning innen pedagogikk, kristendom/teologi og barne- og ungdomsarbeid kan også bli vurdert.

Erfaring fra lignende type stilling er ønskelig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Personlige egenskaper:

Gode pedagogiske og administrative evner.

Like å jobbe med barn og unge.

Evne til å skape trygge rammer og ivareta barn og unge.

Evne til god kommunikasjon.

Evne til å omgjøre gode ideer til god praksis.

Evne til å jobbe strukturert, både selvstendig og i team.

 

Særskilte krav:

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29.

 

Vi tilbyr:

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Hammerfest ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark og har avtale om nedskriving av studielån.

 

Søknad og cv sendes til EJ674@kirken.no innen 30.10.20. For mer informasjon om stillingen kan kirkeverge Ellen Birgitta Johansen kontaktes på telefon 91168352.

Tilbake