PÅMELDING for konfirmanter i Hammerfest sokn, oppdatert informasjon


På grunn av usikkerheten knyttet til covid-19 utsetter vi konfirmasjonsgudstjenestene i Hammerfest sokn til slutten av august/september 2021. Påmelding gjøres her!

 

Følgende informasjon har også blitt sendt ut til konfirmantene:

 

Vi registrerer at det er nedgang i smittetallene i Norge knyttet til covid-19. Det er en trend vi alle håper fortsetter. Imidlertid hefter det usikkerhet knyttet til tempoet i vaksinasjonsprogrammet, og det er en uforutsigbar situasjon overfor smitteutbrudd i landet. Kirka har fortsatt begrensninger på 10 stk ved gudstjenester, og vi har ennå ikke fått signaler på når det vil åpnes opp for flere deltakende ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Denne graden av usikkerhet knyttet til covid-19 gjør at vi utsetter konfirmasjonsgudstjenestene i Hammerfest sokn til slutten av august/september 2021.

Et viktig moment til at vi utsetter konfirmasjon er at flest mulig i familiene skal kunne samles i år til feiring av konfirmasjon. I Hammerfest er det normalt mange tilreisende gjester, og covid-19-situasjonen i landet vil ha betydning for mulighetene for å kunne reise til konfirmasjon i Hammerfest. Derfor er dette med i vår vurdering når vi utsetter konfirmasjon.

Skulle det imidlertid vise seg at det gjelder like omfattende corona-restriksjoner til høsten som ved starten av 2021, så må konfirmasjon av kullet 2020/2021 gjennomføres på de datoer vi setter opp til høsten uansett.

 

Ny påmelding til konfirmasjonsgudstjenester

I mai er det satt opp 11 konfirmasjonsgudstjenester i Hammerfest kirke. Disse 11 gudstjenestene setter vi opp på siste helg i august og helgene i september.

Vi åpner opp for ny påmelding på disse gudstjenestene med samme antall konfirmanter og samme antall deltakere som på gudstjenestene som er planlagt i mai.

Vi forutsetter dermed at det i september vil være mulighet for flere enn 10 deltakere på gudstjenester i kirka. 

 

Dato og tidspunkt for ny påmelding er:

Tirsdag 23. februar, kl. 1200

KLIKK HER FOR PÅMELDING

 

På påmeldingssiden vil gudstjenestetidspunktene være tilgjengelig for påmelding.

Når påmeldinger for den enkelte gudstjeneste har nådd maks antall, vil tidspunktet for denne gudstjenesten ikke lenger vises som alternativ, og et annet tilgjengelig tidspunkt må velges.

Kontaktperson for spørsmål knyttet til konfirmasjon og påmelding er:  

Torhild Tveiten: 480 03 767

Jon Arne Tandberg: 970 35 282

 

Oversikt over tilgjengelige tidspunkt for konfirmasjonsgudstjenester i september:

 

Dato konfirmasjon 2021

Konfirmasjonsgudstjeneste

Hammerfest kirke

Lørdag  28.08

Kl 1100

Kl 1330

Søndag 29.08

Kl 1100

 

 

 

 

Søndag 05.09

Kl 1100

 

 

 

 

Søndag 12.09

Kl 1100

 

 

 

 

Lørdag  18.09

Kl 1100

Kl 1330

Søndag 19.09

Kl 1100

 

 

 

 

Lørdag  25.09

Kl 1100

Kl 1330

Søndag 26.09

Kl 1100

 

 

Etter at ny påmelding er gjennomført vil vi komme med nærmere informasjon om gjenstående konfirmasjonsundervisning og opplegg fremover.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Jon Arne Tandberg                                                                        Torhild Tveiten

Sokneprest                                                                                     Menighetspedagog

 

 

 

 

Tilbake