Dåp


Velkommen til dåp i våre kirker. Her finner du alt du trenger å vite for å planlegge dåpen.

 


 

 

Det har vært en lang og god tradisjon i landet vårt at barnet blir døpt. De fleste norske foreldre bærer barna sine til dåpen. Det har også noe med tilhørighet å gjøre, og som foreldre ønsker vi å gi barna våre det beste.

Dersom dere har bestemt dere for dåp, ta kontakt med oss på kirkekontoret. Vi trenger navn, fødselsdato og adresse på barnet, foreldre og fadderne. Fadderne har en viktig oppgave og de bør velges med omtanke. De er vitner om at barnet er døpt – de ber for barnet, og støtter foreldrene i den kristne oppdragelsen. Fadderne skal være over 15 år og normalt tilhøre et luthersk kirkesamfunn. Minst to av fadderne må være tilstede under dåpen.

Innmelding til dåp bør skje i god tid. Dåpen foregår i gudstjenesten.

 

Ønsker du dåp i Hammerfest sogn er det dissa datoene som gjelder:   

Hammerfest kirke kl. 12.00                      

      Fylt av glede over livets under,
29. november     med et nyfødt barn i våre hender,
6. og 27. desember     kommer vi til deg som gav oss livet.
1., 3., 10., 17., 24. og 31. januar  
      Fylt av beven foran ukjent fremtid
      legger vi vårt barn i dine hender.
      Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.
Rypefjord kirke kl. 15.00  
       Tekst: Svein Ellingsen, utdraget fra salme nr. 586 
29. november       er hentet fra Norsk salmebok
27. desember  
31. januar  
   
   

Vi har ingen faste søndager for dåp i Kvalsund og Kokelv, og man kan selv velge dagen som passer best (gjelder ikke minnegudstjenester og julaftensgudstjenester)

Ta kontakt med kirkekontoret på 78 40 29 20 eller post.hammerfest@kirken.no eller post.kvalsund@kirken.no for å avklare dato og sted for dåpen.

Hvis man ønsker dåp i et annet sogn, må det gjøres avtale både med menigheten man bor i og menigheten dåpen skal foregå i. 

Her finner du mer informasjon om dåp i Den norske kirke.

Tilbake