1 års vikariat i trosopplæring


Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig vikariat i 50 % stilling som menighetspedagog. Her kan du lese mer om stillingen!

 

1 års vikariat i trosopplæring

Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig vikariat i 50 % stilling som menighetspedagog med ønske om snarlig tiltredelse. Stillingen er primært plassert i Hammerfest sokn, men den som tilsettes må påregne litt arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet. Menighetspedagogen er sammen med kateket menighetens trosopplærer og har som formål å fremme trosopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i soknets undervisningstjeneste for barn, unge og voksne.
 • Delta i konfirmantarbeidet.
 • Planlegge og gjennomføre trosopplæringen i samarbeid med staben i henhold til trosopplæringsplan.
 • Videreutvikle menighetens tilbud til barn og unge.
 • Rekruttere og følge opp ledere knyttet til barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet, samt frivillige i trosopplæringsarbeidet.
 • Bidra til å utvikle dialog mellom kirken og nærmiljøet.

Kvalifikasjoner:

Vi søker primært etter en pedagog med kirkelig utdanning i Den norske kirke. Andre søkere som har utdanning innen pedagogikk, kristendom/teologi og barne- og ungdomsarbeid kan også bli vurdert. Erfaring fra lignende type stilling er ønskelig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Gode pedagogiske og administrative evner.
 • Like å jobbe med barn og unge.
 • Evne til å skape trygge rammer og ivareta barn og unge.
 • Evne til god kommunikasjon.
 • Evne til å omgjøre gode ideer til god praksis.
 • Evne til å jobbe strukturert, både selvstendig og i team.

Særskilte krav:

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. tros- og livssynsloven § 20.

Vi tilbyr:

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Hammerfest ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark og har avtale om nedskriving av studielån.

Søknad og cv sendes til EJ674@kirken.no innen 20.06.2021. For mer informasjon om stillingen kan kirkeverge Ellen Birgitta Johansen kontaktes på telefon 91168352.

 

Tilbake