Ledig stilling som kateket i Hammerfest


Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig 100 % stilling som kateket. Her kan du lese mer om stillingen!

 

Hammerfest Kirkelige Fellesråd, Hammerfest, Hammerfest, Troms og Finnmark

Kateket i Hammerfest

Kirkelig fellesråd i Hammerfest har ledig 100 % stilling som kateket. Stillingen er primært plassert i Hammerfest sokn, men den som tilsettes må påregne litt arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet/prostiet.

Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme trosopplæringen i menigheten, styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse. Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Det kan tilbys arbeidsveiledning.

Arbeidsoppgaver:

  • Lede soknets undervisningstjeneste for barn, unge og voksne.
  • Ansvar for konfirmantarbeidet.
  • Planlegge og gjennomføre trosopplæringen i samarbeid med staben i henhold til trosopplæringsplan.
  • Samarbeid med skoler, barnehager og andre instanser i kommunen.
  • Videreutvikle menighetens tilbud til barn og unge.
  • Rekruttere og følge opp ledere knyttet til barne-, ungdoms- og konfirmantarbeidet, samt frivillige i trosopplæringsarbeidet.
  • Bidra til å utvikle dialog mellom kirken og nærmiljøet.

Kvalifikasjoner:

* Vi søker etter en vigslet kateket med utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke.

* Andre søkere som har utdanning innen pedagogikk og kristendom/teologi kan bli vurdert.

* Erfaring fra lignende type stilling er ønskelig.

* Personlig egnethet vil bli vektlagt.

* Den som tilsettes bør ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

* Gode pedagogiske og administrative evner.

* Like å jobbe med barn og unge.

* Evne til å skape trygge rammer og ivareta barn og unge.

* Evne til god kommunikasjon.

* Evne til å omgjøre gode ideer til god praksis.

* Evne til å jobbe strukturert, både selvstendig og i team.

* Omgjengelig og fleksibel, lett å samarbeide med.

Særskilte krav:

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. Tros- og livssynsloven § 20.

Vi tilbyr:

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad og cv sendes til EJ674@kirken.noinnen 20.06.2021. For mer informasjon om stillingen kan kirkeverge Ellen Birgitta Johansen kontaktes på telefon 91168352.

 

NB: Har du sett reklamefilmen vi har laget for denne stillingen? Hvis ikke så kan du se den her!

 

Tilbake