Informasjon om konfirmasjon 2022 i Hammerfest sogn


Her følger info knyttet til oppstart og påmelding til konfirmasjon 2022.

 

 

Oppdatering 02.09.21:

Det blir nytt foreldremøte i Hammerfest kirke 11. oktober kl. 1800.

Konfirmantpåmelding er utsatt til 12. oktober kl. 1600. Påmelding gjøres her på hjemmesiden. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til alle før høstferien.

 

KLIKK HER FOR PÅMELDING

 

Datoene for konfirmasjonsgudstjenestene det kan meldes på er:

Lørdag                                                      21. mai kl. 1100

Lørdag                                                      21. mai kl. 1330

Søndag                                                     22. mai kl. 1100

Torsdag               Kristi himmelfartsdag    26. mai kl. 1100

Torsdag               Kristi himmelfartsdag    26. mai kl. 1330

Lørdag                                                      28. mai kl. 1100

Lørdag                                                      28. mai kl. 1330

Søndag                Søndag før pinse         29. mai kl. 1100

 

 

Det vil være plass til 10 stk i hver gudstjeneste.

 

Foreldremøte

Foreldremøte om konfirmasjonsåret vil bli onsdag den 01. september. 11. oktober Kl 1800 -1900 i Hammerfest kirke. Der vi det bli informert om undervisningsåret og konfirmasjonsopplegget, foreldredeltakelse knyttet til enkelte arrangement gjennom året, særlige behov og tilrettelagt undervisning og presentasjon av ansvarlige for konfirmasjon og undervisning for konfirmasjonskullet 2022.

 

Om konfirmasjonsåret og konfirmasjonsgudstjenestene

For både konfirmasjonskullet 2020 og 2021 har undervisningsåret blitt preget av at vi har levd med Covid19-restriksjoner i forhold til samlinger og opplegg vi normalt har et undervisningsår til konfirmantene. Vi håper at konfirmasjonskullet 2022 får et konfirmasjonsår hvor vi er friere til å gjennomføre et normalt konfirmasjonsår. Dette gjelder også konfirmasjonsgudstjenestene i mai. Vi setter opp et konfirmasjonsgudstjenester knyttet Kristi-himmelfartshelga med åpning for ordinært antall konfirmanter i hver gudstjenestene. Skulle det vise seg at det våren 2022 gjelder restriksjoner for antall på gudstjenester, så må vi endre og eller utsette konfirmasjon slik vi har måttet gjøre i 2020 og 2021.

 

Om oppstart undervisning

Tiden før høstferien 2021 vil vi i Hammerfest kirke avvikle utsatt konfirmasjon for konfirmasjonskullet 2021. Undervisningen for 2022-kullet vil starte opp med presentasjonshelg og presentasjonsgudstjeneste helgen 12.-14. november i Hammerfest kirke.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til meg på tlf. 970 35 282

Dersom det oppstår noen feil ved påmelding kan dere sende epost til LR989@kirken.no 

 

Jon Arne Tandberg

Sokneprest Hammerfest

Tilbake