Søk på gravplassene


Visste du at det går an å søke på gravplassene våre for å finne en gravlagt slektning eller en bekjent?

Fra tid til annen får vi forespørsler fra folk som leter etter en gravlagt på gravplassene våre. Det kan være folk som kommer sørfra som vil besøke graven til en gammel slektning eller en venn. Der er ikke alltid like lett å forklare over telefon hvor den enkelte ligger, men heldigvis finnes det en god løsning her på vår hjemmeside:

Klikk på fanen ''DÅP-VIGSEL-GRAVFERD'' øverst i menyen, deretter ''Gravferd og kirkegårder'', og til slutt ''Søk på kirkegården'' 

Der kan du skrive inn navn på den du leter etter og få opp info om den gravlagte og hvor han/hun ligger. Du kan også klikke på 'Vis i kart' og få opp et kart som viser hvor graven er. 

Tilbake