Diakon, 100 % prosjektstilling


Vil du bli vår nye diakon? Vi søker etter diakon i 100 % stilling i prosjekt i perioden 31.08.2022 – 31.07.2023, med mulighet for forlengelse.

Diakon, 100 % prosjektstilling

Hammerfest kirkelige fellesråd søker etter diakon i 100 % stilling i prosjekt i perioden 31.08.2022 – 31.07.2023, med mulighet for forlengelse. Vil du skape gode møteplasser for mennesker i ulike aldersgrupper og livsfaser? Har du lyst til å jobbe med å ivareta menighetens frivillige medarbeidere? 
Som diakon i Hammerfest får du mulighet til å bli del av en engasjert stab og du får frihet til å forme stillingen ut fra dine forutsetninger.

Hammerfest består av tre sokn; Hammerfest, Kvalsund og Kokelv, hvorav Hammerfest er den største. Kommunen har 11.500 innbyggere hvorav 8.300 er medlem i Den norske kirke. Størsteparten av innbyggerne bor i Hammerfest/Rypefjord, men vi har levende bygdesamfunn i både Kvalsund, Kokelv, Seiland, Sørøya og Kvaløya. Soknene har alltid hatt en flerkulturell befolkning med norsk og samisk som de største. Vi jobber i dag med å synliggjøre samisk kultur i menighetslivet. Kokelv er en sjøsamisk bygd hvor det samiske språket fortsatt praktiseres blant de eldre.

Menighetene ønsker å favne folk, historie og kultur gjennom å være en levende folkekirke med et rikt tilbud og nærvær i folks liv. Menigheten driver forskjellige diakonale tilbud som super trooperklubb for mennesker med utviklingshemming, sorggrupper, andakter på institusjon og oppsøkende virksomhet.

Hammerfest kirkelige fellesråd har prosjektmidler fra bispedømmerådet til 100 % stilling som diakon frem til 31.07.2023. Vi jobber med å få fast finansiering av midler til diakon. Stillingen er primært plassert i Hammerfest sokn, men den som tilsettes må påregne noe arbeid i de andre soknene i fellesrådsområdet/prostiet.

Det kan tilbys arbeidsveiledning.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for menighetens diakonale arbeid i samsvar med vår visjon og handlingsplan
 • Skape varierte og inkluderende møteplasser for mennesker i ulike aldersgrupper og livsfaser
 • Ha andakt på sykehjem og bidra inn i enkelte andre gudstjenester
 • Ansvar for bl.a. menighetens Super Trooperklubb, Tro og Lys og tilrettelagt konfirmasjonsundervisning
 • Rekruttere, inspirere og veilede frivillige medarbeidere i samarbeid med øvrig stab
 • Være sekretær for menighetens diakoniutvalg, utvikling og oppfølging av lokal diakoniplan

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som diakon ihht. tjenesteordning for Den Norske kirke
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til trossamfunnsloven § 20
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse

Personlige egenskaper

 • Ønske om å være tydelig til stede i lokalmiljøet, er relasjonssøkende, dialogskapende og evner å bygge nettverk
 • Utviklingsorientert, engasjert og motivert for oppgavene
 • Evne til å arbeide selvstendig, under ledelse og som del av et team
 • Bistår med oppgaver i fellesskapet når det trengs
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en spennende arbeidsplass hvor du blir en del av en engasjert stab med fokus på et godt arbeidsmiljø og høy faglig kvalitet
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn etter KA sin tariffavtale, god pensjonsordning i KLP

Annet

 • Vi forventer at du vil utvikle deg og holde deg faglig oppdatert, og vi vil bidra til dette med tid og ressurser
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht. avtale
 • Oppstart etter nærmere avtale, helst snarest mulig

 

Søknad og cv sendes til EJ674@kirken.no innen 07.08.2022. For mer informasjon om stillingen kan kirkeverge Ellen Birgitta Johansen kontaktes på telefon 91168352.

Tilbake