Stilling ledig som kirkegårdsarbeider


En av våre ansatte skal over i ny stilling. Vi leter derfor etter en ny kollega som kan begynne i jobben som kirkegårdsarbeider helst allerede fra 1. mai.

 

Arbeidsgiver:
Hammerfest Kirkelige Fellesråd
Sted:
Kirkegata 21, 9601 Hammerfest
Stillingstittel:
Kirkegårdsarbeider
Søknadsfrist:
12.03.2023

Arbeidsoppgaver:

 • Yte god service og opptre respektfullt overfor de som besøker gravplassene våre.
 • Besørge graving og annen tilrettelegging ved urnenedsettelser og kistebegravelser.
 • Medvirke til at lover og forskrifter vedrørende våre gravlunder blir fulgt, og at det hersker ro på gravplassene. Nødvendig opplæring vil bli gitt.
 • Utføre daglig, nødvendig tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, inventar, maskiner, bygninger og gravplassen, herunder plenklipping, vaktmesteroppdrag og snørydding.
 • Ta initiativ til at større vedlikeholdsoppgaver blir gjennomført i samarbeid med kirkeverge og tilbydere.

Egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker en som kan opptre etisk, profesjonelt og yte god service. En som både er ansvarsbevisst og selvstendig og har gode samarbeidsevner. Du må ha utpreget praktisk sans og blikk for detaljer, være fleksibel, løsningsorientert og nytenkende. Positiv innstilling og godt humør er også en viktig egenskap i denne jobben.
 • Jobben kan være fysisk og til dels psykisk krevende og forutsetter derfor god allmenn helsetilstand.
 • Erfaring/kompetanse innen maskinbruk, vedlikehold og teknisk utstyr.
 • Søker må kunne bruke nødvendig IKT-verktøy.
 • Førerkort klasse BE.
 • Maskinførerbevis er en fordel men ikke et krav.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff på bakgrunn av kvalifikasjoner og godskrevet ansiennitet.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Humørfylt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø med rom for kreativitet.

Søknad sendes snarest og senest 12.mars til: Hammerfest kirkelige fellesråd, e-post ar744@kirken.no.

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med kirkeverge Arnfinn Rognmo på telefon 411 08 683, eller kirkegårdsarbeider Daniel Skog på telefon 414 35 933.

 

SE HELE STILLINGSANNONSEN HER

Tilbake