Supplerende nominasjon


Du kan foreslå dine egne kandidater til menighetsrådet frem til 15. mai kl. 1200.

 

Kirkemøtet i 2022 har vedtatt endringer når det gjelder supplerende nominasjon ved valg av menighetsråd. Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Du har frist til kl. 12.00 den 15. mai.

 

– Skjema 5.6: Forslag til kandidat - supplerende nominasjon – menighetsråd Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg:

– En oversikt over kandidatenes fødselsdato.

– En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget

 

Hvis man bruker skjema 5.6 er dette dekket på skjemaet. Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. Valgstyret skal innen 20. mai 2023 avgjøre om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes. Dersom forslaget til supplerende nominasjon ikke oppfyller reglenes krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med forslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med reglene. Forslaget må derfor ha en tillitsvalgt som har myndighet til å forhandle på vegne av forslagsstillerne.

 

Godkjent forslag settes nederst på den endelige valglisten. Dette ivaretas ved at forslaget legges inn i valgmodulen under fanen for supplerte kandidater. Rekkefølgen på de supplerte kandidater, hvis det er flere, avgjøres ved loddtrekning. Det må tydelig fremgå at de supplerte kandidater ikke er nominasjonskomiteens nederst prioriterte kandidater. Dette er ivaretatt på stemmeseddelen som kan tas ut fra kirkevalget.no

Les mer om kirkevalget her

Her finner du skjemaet du må benytte

Tilbake