Digital forhåndsstemming ved årets kirkevalg


Fra og med torsdag 10. august er det åpent for digital forhåndsstemming. 

Digital forhåndsstemming

Ved valget i 2023 blir det for første gang mulig med forhåndsstemming digitalt. Dette er en stor forbedring av valgjennomføringen, og målet er blant annet å gjøre det enklere å stemme, og å øke valdeltagelsen. 

Du kan stemme frå mobilen i valet neste haust. (Ill. Undraw)

 

I tillegg til at det blir lettere for velgere å delta ved valget, og kanskje øke valgdeltagelsen, vil det også forenkle arbeidet med valget lokalt,  ved at det blir færre stemmesedler på papir å telle opp.

Systemet sikrer hemmelig valg og blir lagt opp så det blir lett for menighetsrådene å få tilgang til resultatet av de digitale stemmene.

 

 

Klikk her får å komme direkte til kirkevalget

eller scan denne QR koden:

 

Trenger du hjelp?

Klikk her for å se en oversiktlig steg-for-steg veiledning.

Tilbake