Vi søker sommerhjelp!


Vi søker etter sommerhjelp på våre gravplasser i perioden 10. juni - 20. august

Vi skal engasjere 8-10 sommerhjelpere til å utføre gressklipping og vedlikehold på våre kirkegårder i Kokelv, Kvalsund og Hammerfest/Rypefjord i sommer.

Har du erfaring med lettere vedlikeholdsoppgaver, malerarbeider o.l. så er vi interessert i å komme i kontakt med deg.

Det er ønskelig med førerkort, men ikke et krav. Dersom du har dette, oppgis det i søknaden. Du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vennligst oppgi i hvilke perioder du kan jobbe. Vi trenger vikarer i perioden 10. juni til 20. august.

Ansettelse i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Spørsmål kan rettes til kirkeverge, Eva Bjørgve, telefon: 957 31 941.

Søknad og CV sendes til: post.hammerfest@kirken.no innen 29.04.24

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:

Hammerfest Kirkelige Fellesråd

Hammerfest kirkelige fellesråd består av tre menigheter; Hammerfest, Kvalsund og Kokelv, hvorav Hammerfest er den største. Vi er 14 ansatte i vår organisasjon.

Den norske kirke i Hammerfest forvalter en kulturarv, som blant annet består av fem kirkebygg som er viktige kulturbygg i kommunen. Forvaltningen omfatter også ansvar for syv gravplasser og kirkens øvrige bygningsmasse.

Tilbake