Visitasgudstjeneste i Hammerfest kirke


Velkommen til en visitasgudstjeneste i Hammerfest kirke søndag 28. april! 

Nord-Hålogaland biskop, Olav Øygard, er på visitas til Hammerfest, Kvalsund og Kokelv sokn denne uken. Det er vanlig at biskopen kommer på en visitas omtrent hvert åttende år. Hensikten med en visitas er at biskopen skal se hva som skjer i menighetene, både for å sjekke at det går rett for seg og for å inspirere og lære bort men også for å lære og bli inspirert selv.

Visitasen avsluttes med en gudstjeneste i Hammerfest kirke søndag klokken 11.00, før biskopen holder sitt visitasforedrag der han går gjennom det han har sett og opplevd gjennom visitasuka. Visitasgudstjenesten er for alle våre tre menigheter i Hammerfest, Kvalsund og Kokelv.

 

 

Vel møtt til gudstjeneste på søndag!

Tilbake