Informasjon om smittevern i våre kirker.


Her finner du informasjon om smittevern i våre kirker som gjelder fra 14.01.2022.

 

Vi har fortsatt nasjonal forskrift som regulerer smittevern i våre kirker. Vi har fortsatt antallsbegrensninger og krav om registrering av alle som vært i kirken på arrangement. Her finner du gjeldende begrensninger:

Maks antall på innendørs arrangementer økes 
- 200 deltakere i fast tilvist plass. 
- 30 deltakere uten fast tilvist plass 

Maks antall på utendørs arrangementer økes 
- 200 deltakere uten fast tilvist plass 

Det oppfordres til å gjennomføre fritidsaktiviteter for barn og unge 
- Innendørs er det anbefalt gruppestørrelse på 20, eller flere hvis alle er fra samme kohort i skole eller barnehage
- Utendørs gjelder ingen begrensninger

Voksne kan igjen gjennomføre fritidsaktiviteter 
- Innendørs er det anbefalt gruppestørrelse på 20 og 1 meters avstand. Ved intensiv trening/sang anbefales 2 meters avstand (tidligere frarådet)
- Utendørs gjelder ingen begrensninger (tidligere grupper på 20)


Helsemyndighetene vurderer nye regler for antallsbegrensninger som tar mer hensyn til rommets størrelse. Det er ventet mer informasjon om dette fra regjeringen.

Krav om avstand og registrering av deltakere gjelder slik som tidligere. Merk også at minnesamvær etter begravelse har maks antall på 50 deltakere, og at andre private sammenkomster har maks antall 30 innendørs og 50 utendørs. Se smittevernveilederen for flere detaljer. 

Flere har stilt spørsmål til Kirkerådet og KA om munnbindpåbudet på arrangementer. Påbudet er hjemlet i covid-19-forskriftens § 16. Oppdatert forskrift er ikke klar ennå. Forskriften sier per nå at «Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum.» Det er videre unntak for barn under 12 år og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Kirken forventer at det kommer inn en presisering i forskriften om at munnbindpåbudet på innendørs arrangementer kun gjelder publikum, og at det ellers holdes uendret.

Eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes til vår

e-post post.hammerfest@kirken.no og post.kvalsund@kirken.no, eller på telefon 78 40 29 20.

 

Hilsen oss i kirkestaben.

Tilbake